Fit-4-Work is een interventie om mensen met psychische problemen aan het werk te krijgen. Het verschil met andere interventies is dat Fit-4-Work zich allereerst richt op plaatsing op een werkplek. Reguliere trajecten starten meestal eerst met scholing en training voordat werk in beeld komt. Fit-4-Work pakt de obstakels die werken in de weg staan tegelijkertijd aan door een combinatie van geestelijke gezondheidszorg, jobcoaching, preventie, thuishulp en wijkaanpak.

Fit-4-Work heeft naar verwachting een hoger maatschappelijk rendement dan een regulier traject. Meer mensen vinden door Fit-4-Work een reguliere baan. Dat blijkt uit deze ex-ante kosten-batenanalyse uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van UWV en gemeenten. De ex-ante kosten-batenanalyse is gebaseerd op eerdere experimenten met een vergelijkbare interventie: IPS (individuele plaatsing en steun).