Dit rapport analyseert juridische en economische aspecten van het introduceren van flexibiliteit in het stelsel van uitzonderingen en beperkingen in de Nederlandse Auteurswet. Flexibiliteit kan worden bereikt door het opnemen van een open norm, op basis waarvan rechters kunnen beslissen of een bepaald gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is toegestaan of niet. Ten eerste analyseert deze studie probleemgebieden waar het gebrek aan flexibiliteit leidt tot juridische geschillen en drempels voor innovatie en commercialisatie. Ten tweede beschrijft dit rapport de economische motivering en effecten van de introductie van een open norm.