In dit rapport zijn 74 gemeentelijke onderzoeken met elkaar vergeleken. Aangezien re-integratiemiddelen door bezuinigingen nog selectiever ingezet moeten worden, is het belangrijk te weten welke inzet het meeste rendement oplevert. Het is belangrijk dat bij re-integratie betrokken partijen deze kennis met elkaar delen.

In het RWI-onderzoek zijn verschillende onderwerpen onder de loep genomen. Eén ervan is Work First. Uit gemeentelijke onderzoeken over dit re-integratie-instrument blijkt dat de kans op uitstroom uit de uitkering toeneemt als bijstandsgerechtigden zoveel mogelijk in een echte werkomgeving komen. De uitstroom naar werk vanuit Work First projecten zou dan stijgen van 21 procent bij een gesimuleerde werkomgeving naar 50 procent bij een echte werkomgeving. Deze mensen vinden sneller een baan als gemeenten veel aandacht besteden aan sollicitatietraining, zoekbegeleiding en scholing. Ook een streng verzuimbeleid werpt zijn vruchten af.

Uit de gemeentelijke onderzoeken blijkt verder dat voor groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt uitbesteden effectiever is als private re-integratiebedrijven specifieke know-how hebben. Daarbij blijkt dat bij uitbesteding een afrekening op output (no cure no pay) het beste is bij groepen klanten die geen meervoudige problemen hebben. Voor de mensen die dat wel hebben, is een afrekening op input (inspanningsverplichting) geschikter. Gemeenten kunnen activiteiten voor klanten met een korte afstand tot de arbeidsmarkt beter zelf uitvoeren.

Een andere uitkomst van het onderzoek is dat mensen met een uitkering die onvoldoende productief zijn om het minimumloon te verdienen, makkelijker aan het werk kunnen worden geholpen, indien deze lagere productiviteit wordt gecompenseerd. Wanneer de kosten van deze compensatie lager zijn dan de kosten van de uitkering, profiteren overheid, werkgever én de nieuwe werknemer.