Het onderzoek
In discussies op bestuurlijk en ambtelijk niveau komt steeds vaker de behoefte naar voren om een inschatting te hebben in welke groeimarkten de kansen liggen om het Nederlandse verdienvermogen te versterken. Deze behoefte blijkt bijvoorbeeld uit vragen die de Tweede Kamer stelt in de context van groene industriepolitiek, het initiëren van en participeren in Important Project of Common European Interest door Nederland en het opstellen van de Nationale Technologiestrategie. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een consortium van SEO en Dialogic gevraagd om een onderzoek uit te voeren om toekomstige groeimarkten in kaart te brengen.

Resultaten
In deze studie worden sterke sectoren van Nederland gekruist met internationale trends. Op de plekken waar deze elkaar raken bestaat een potentiële groeimarkt voor Nederland. Er worden twaalf potentiële groeimarkten geïdentificeerd die in de nabije toekomst mogelijk bijdrage aan het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Enkele voorbeelden zijn: smart farming, de halfgeleiderindustrie en (groene) waterstof. Een beleidsoverweging bij het verzilveren van deze kansen die voortkomen uit deze groeimarkten is onder meer dat specifiek innovatiebeleid in enkele gevallen de voorkeur behoeft. Wanneer we kijken naar de beschikbare beleidsopties dan luidt de conclusie dat voor specifiek innovatiebeleid uit een breed arsenaal aan beleidsopties gekozen kan worden, maar dat vereist dan veelal wel maatwerk.

Methode
In deze studie worden sterke sectoren van Nederland gekruist met internationale trends. Daarvoor is onder meer met behulp van een data-analyse een top-20 van de sterktes sectoren van Nederland in kaart gebracht. Vervolgens is op basis van uitvoerig literatuuronderzoek en interviews een lijst opgesteld van bijna 50 internationale trends waarvan de verwachting is dat die een grote impact gaan hebben. In de laatste stap is gekeken waar er overlap bestaat tussen de Nederlandse capaciteiten en internationale trends en tot welke groeimarkten dit zou kunnen leiden. Daarbij dient gezegd te worden dat de toekomst inherent moeilijk te voorspellen is omdat de wereld er over vijf jaar mogelijk anders uitziet dan verwacht. Sommige groeimarkten zullen zich hebben ontwikkeld richting volwassenheid en andere groeimarkten zijn mogelijk niet tot wasdom gekomen. De onderzoeksmethoden die is gehanteerd in deze studie is echter transparant beschreven en, zo wenselijk, over vijf jaar vrijwel volledig te herhalen.