Team

Michiel Bijlsma

Michiel Bijlsma is hoofd van het cluster Financiële markten en Finance bij SEO economisch onderzoek. Michiel heeft ruim 20 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek op het vlak van financiële markten, toezicht en regulering, consumentengedrag en innovatie. Hij heeft ruime leidinggevende ervaring in projecten en combineert wetenschappelijke analyse met een focus op praktische relevantie voor zijn opdrachtgevers. Hij is thuis in een breed pallet van kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken.

Voordat hij bij SEO aan de slag ging, hield hij zich in diverse hoedanigheden en vanuit diverse invalshoeken bezig met de financiële sector. Van 2019-2020 was hij Hoofd Betalingsverkeer Beleid bij DNB, en hield hij zich onder meer bezig met consumentenvoorkeuren, de opkomst van fintech en bigtech in betaalmarkten, de implementatie van PSD2 en open banking, en Central Bank Digital Currency. Van 2006-2018 was hij werkzaam bij het CPB, als hoofd sector Marktordening (2013-2018), programmaleider Financiële Markten (2008-2013) en senior wetenschappelijk medewerker (2006-2008). Hij hield zich onder meer bezig met de financiële crisis, en was hij verantwoordelijk voor de Financiële Risicorapportage die het CPB jaarlijks uitbrengt. Daarnaast hield hij zich bezig governance van publieke en semi-publieke instellingen, en met doelmatigheid in de zorg en innovatiebeleid. Van 2003 tot en met 2006 was hij werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als senior medewerker en interim hoofd van de Monitor Financiële Sector waar hij ontwikkeling op financiële markten vanuit mededingingsperspectief duidde. Van 2000 tot en met 2002 werkte hij als consultant bij Ernst en Young treasury and financial risk management, waar hij zich vooral bezig hield met risicomodellen en het waarderen van complexe derivaten.

Michiel studeerde theoretische natuurkunde aan de universiteit van Utrecht van 1991-1996. Daarna promoveerde hij in de theoretische natuurkunde op een onderwerp in de kwantum-statistische fysica: Bose-Einstein condensatie.

Michiel publiceert regelmatig in vaktijdschriften over de onderwerpen financiële markten, concurrentie, en innovatie. Hij publiceerde onder andere in toonaangevende wetenschappelijke economische tijdschriften zoals the Rand journal of economics en the Journal of Public Economics.

Naast zijn werk bij SEO is Michiel extramural fellow bij de Tilburg Law and Economic Center (Tilec) onderdeel van de Universiteit van Tilburg. Tevens is Michiel voorzitter van de gebruikersraad microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wilt u weten wat Michiel voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

m.bijlsma@seo.nl
020 525 1630
06 1859 0728