Team

Michiel Bijlsma

Michiel Bijlsma is hoofd van het cluster Finance, Regulering en Governance bij SEO economisch onderzoek. Michiel heeft ruim 20 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek op het vlak van marktordening, de huizenmarkt, financieringsvraagstukken, fiscaal en macro-economisch beleid, regulering van financiële markten, consumentengedrag, digitalisering en innovatie. Hij heeft ruime leidinggevende ervaring in projecten en combineert een wetenschappelijke blik met een focus op praktische relevantie voor zijn opdrachtgevers.

Voordat hij bij SEO aan de slag ging, was Michiel van 2019-2020 Hoofd Betalingsverkeer Beleid bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hij was secretaris van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) en hield zich onder meer bezig met consumentenvoorkeuren rond privacy, de opkomst van fintech en bigtech in betaalmarkten, de implementatie van PSD2 en open banking, en Central Bank Digital Currency. Van 2006-2018 was hij werkzaam bij het Centraal Planbureau (CPB), als hoofd sector Marktordening (2013-2018), programmaleider Financiële Markten (2008-2013) en senior wetenschappelijk medewerker (2006-2008). Hij was verantwoordelijk voor de Financiële Risicorapportage die het CPB jaarlijks uitbrengt en de beleidsevaluaties rond innovatiebeleid en zorg. Daarnaast hield hij zich bezig met de huizenmarkt, regulering van financiële markten, de governance van publieke en semi-publieke instellingen, doelmatigheid in de zorg, datascience, privacy en innovatiebeleid. Van 2003 tot en met 2006 was hij werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als senior medewerker en interim hoofd van de Monitor Financiële Sector. Van 2000 tot en met 2002 werkte hij als consultant bij Ernst en Young treasury and financial risk management, waar hij zich vooral bezig hield met risicomodellen en het waarderen van complexe derivaten.

Michiel studeerde theoretische natuurkunde aan de universiteit van Utrecht van 1991-1996. Daarna promoveerde hij in de theoretische natuurkunde.

Michiel publiceert regelmatig in vaktijdschriften over de onderwerpen financiële markten, concurrentie, en innovatie. Hij publiceerde onder andere in toonaangevende wetenschappelijke economische tijdschriften zoals the Rand journal of economics en the Journal of Public Economics.

Naast zijn werk bij SEO is Michiel extramural fellow bij de Tilburg Law and Economic Center (Tilec) onderdeel van de Universiteit van Tilburg. Tevens is Michiel voorzitter van de gebruikersraad microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Wilt u weten wat Michiel voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

m.bijlsma@seo.nl
06 1859 0728