Het ex ante risicovereveningsmodel voor de zorgverzekeraars wordt regelmatig geactualiseerd en verfijnd om de voorspellende waarde te verhogen. In het kader van groot onderhoud wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Farmacie Kostengroepen (FKG’s) voor het model voor de kosten van ziekenhuisverpleging, de kosten van specialistische hulp en de kosten van overige prestaties opnieuw beoordelen. In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van het doorvoeren van wijzigingen bij het toewijzen van verzekerden aan FKG’s.