In de maatschappelijke discussie over de Nederlandse luchtvaart wordt veelal gewezen op het economische belang dat ervan uitgaat. De heersende gedachte is dat businesspassagiers vooral gebruik maken van netwerkmaatschappijen en naar een beperkte set (mainport)bestemmingen vliegen. Een eventuele verruiming van de capaciteit zou volgens velen dan ook ten goede moeten komen aan de netwerkmaatschappijen en mainportbestemmingen. Deze studie laat zien dat de verschillende typen maatschappijen en bestemmingen allemaal afhankelijk zijn van zowel zakelijke als niet-zakelijke passagiers. Netwerkmaatschappijen en mainportbestemmingen blijken voor tweederde afhankelijk van leisurepassagiers. Leisurepassagiers zijn ook verantwoordelijk voor ruim de helft van de welvaart die door de luchtvaart wordt voortgebracht. Een eenzijdige focus op groei van het verkeer naar zakelijke bestemmingen is niet welvaartsverhogend.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de ANVR. De brancheorganisatie van de Nederlandse reissector wilde weten (1) in hoeverre verschillende typen luchtvaartmaatschappijen en bestemmingen afhankelijk zijn van leisurepassagiers en (2) hoeveel deze passagiers bijdragen aan de totale welvaart die door Schiphol wordt voortgebracht.

De mate waarin de verschillende luchtvaartsegmenten afhankelijk zijn van leisurepassagiers werd bepaald door voor elk segment het aandeel leisurepassagiers te becijferen. Voor een deel van de segmenten kon dit aandeel worden gebaseerd op basis van openbare statistieken. Voor andere segmenten waren de aandelen niet publiekelijk beschikbaar. In die gevallen zijn de aandelen ingeschat met het NetCost passagierskeuzemodel.

De verschillende segmenten dragen in verschillende mate bij aan de bereikbaarheid van Nederland. Dit vertaalt zich in positieve welvaartseffecten voor passagiers en bedrijven. De effecten voor passagiers bestaan uit reiskostenvoordelen. Deze zijn eveneens met het NetCost passagierskeuzemodel bepaald. De effecten voor bedrijven zijn ingeschat op basis van het aantal zakelijke reizigers per maatschappij en bestemming. Luchtvaart zorgt daarnaast voor effecten op de omgeving en het klimaat, waarvan de effecten op het klimaat veruit het belangrijkst zijn in welvaartstermen. De klimaateffecten van zowel CO2-emissies als overige emissies zijn ingeschat met het SEO-emissiemodel.