Dit onderzoek gaat over de werking van normatieve en afschrikwekkende elementen in communicatieboodschappen. Voor het onderzoek is een Stated Preference methode gebruikt. Het kijkt naar een inschatting van het effect op de motivatie, niet naar het effect op feitelijk gedrag. Respondenten zeggen zich het meest te laten motiveren om bepaalde kleine overtredingen niet langer te begaan door voorlichtingsboodschappen met een afschrikwekkend element. Bij burgers gaat het daarbij om de sanctiekans, bij leidinggevenden van bedrijven om de boetehoogte. Ook boodschappen die zich richten op persoonlijke en sociale normen, worden motiverend gevonden, maar in mindere mate.

Een combinatie van afschrikwekkende en normatieve elementen lijkt bij burgers niet verstandig. Volgens de meerderheid van de niet-overtreders hebben boodschappen met motiverende elementen geen averechtse uitwerking op hen. Ze blijven van plan zich aan de regels te houden.