Uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2020 blijkt dat er onder bedrijven hoop is (of was) op snel herstel van de coronacrisis. Deze crisis kan als aanjager fungeren van de digitale transformatie; het zwaartepunt van deze transformatie ligt echter nog bij de adoptie van nieuwe technologieën en in mindere mate bij nieuwe vormen van waardecreatie en andere bedrijfsbrede veranderingen. Ook laat de monitor zien dat veel bedrijven streven naar een verwaarloosbare ecologische voetafdruk, hoewel het de vraag blijft of het tempo van de verduurzaming snel genoeg is om de kabinets-doelen te behalen. Bedrijven zijn daarnaast actief bezig met diversiteitsbeleid, maar zitten veelal niet te wachten op bindende quota. Naast deze kernbevindingen biedt de monitor inzichten over talloze andere onderwerpen, zoals de mate van klassieke en sociale innovativiteit, leiderschapsstijlen, investeringen, sleuteltechnologieën en omzet.

In de Nederlandse Innovatie Monitor 2020 zijn circa duizend leidinggevenden van Nederlandse bedrijven ondervraagd over onderwerpen zoals de coronacrisis, duurzaamheid, de digitale transformatie en diversiteit. Daarnaast hebben alle respondenten de eigen organisatie gescoord op onder andere verschillende innovatievormen, menselijk-sociaal kapitaal, leiderschapsstijlen en investeringen in onderzoek & ontwikkeling (R&D), informatie & communicatietechnologie (ICT) en ontwikkeling van personeel.

Dit rapport biedt op basis van de verzamelde informatie en een veelal beschrijvende analyse een overzicht van het innovatielandschap in Nederland in deze roerige tijden.