In oktober 2008 heeft de Commissie Alders advies uitgebracht over de ontwikkeling van Schiphol en over de rol die de regionale luchthavens Eindhoven en Lelystad daarin kunnen spelen. In dat advies is een ontwikkeling geschetst, waarin voor het jaar 2020 sprake is van een niveau van 580 duizend vliegtuigbewegingen, waarvan Schiphol er 510 duizend voor zijn rekening zou nemen en de twee genoemde regionale luchthavens 70 duizend. Nu de zich aandienende recessie inmiddels een ‘crisis’ is geworden, komt de vraag op of die 580 duizend bewegingen nog wel realistisch zijn, mede gegeven de recente ontwikkelingen op Schiphol, waarbij sprake is van sterke dalingen van – met name – het OD-verkeer. Deze rapportage gaat in op deze vraag.