De overheid wil concurrerend zijn op de arbeidsmarkt, om te kunnen zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel. Vandaar dat is afgesproken dat de arbeidsvoorwaardenontwikkeling bij de overheid gelijk mag zijn aan die in de marktsector. De vraag is of dat in de praktijk ook het geval is, met name voor hoger opgeleiden.

Het loon van hoogopgeleiden bij de overheid is tussen 1996 en 2005 gemiddeld met 39 procent gestegen. Dat is minder dan het loon van vergelijkbare werknemers in vergelijkbare functies in de marktsector, dat met 58 procent is toegenomen.

De overheid baseert haar loonruimte op de gemiddelde ontwikkeling van cao-lonen in de marktsector. De feitelijke lonen in de marktsector zijn tussen 1996 en 2005 echter harder gegroeid, vanwege een stijgende individuele looncomponent. Omdat de overheid bij de verdeling van haar loonruimte geen onderscheid maakt naar functieniveau, zijn vooral de hoogopgeleiden achterop geraakt. De loonontwikkeling van laagopgeleiden heeft gelijke tred gehouden met de marktsector.