Het risicovereveningsmodel voor de zorg heeft als doel om een gelijk speelveld tussen zorgverzekeraars te creëren en risicoselectie door zorgverzekeraars tegen te gaan. Voor een voorspelbaar winstgevende (gezonde) verzekerde krijgt een zorgverzekeraar een lager bedrag uit het Zorgverzekeringsfonds, voor een voorspelbaar verliesgevende (zieke) verzekerde krijgt een zorgverzekeraar een hoger bedrag.

Hoogopgeleiden hebben lagere zorgkosten dan laagopgeleiden. In het risicovereveningsmodel is daarom een kenmerk hoogopgeleid opgenomen voor verzekerden van 18-34 jaar. Vanwege onvolledigheid van de onderwijsregistraties was uitbreiding naar de leeftijdsklasse 35-44 jaar tot dusver nog niet mogelijk. Dit onderzoek toont aan dat vanaf volgend jaar een kenmerk hoogopgeleid 35-44 jaar wel kan worden opgenomen in het risicovereveningsmodel. De onderwijsregistraties zijn dan volledig voor deze leeftijdsgroep. Voor de vereveningsbijdrage van 2017 is dit kenmerk nog niet opgenomen. In 2017 ontvangen verzekeraars daarom € 42 teveel voor hun hoogopgeleide verzekerden van 35-44 jaar, en € 15 te weinig voor hun lager opgeleide verzekerden van 35-44 jaar. In de berekening van deze overcompensatie zijn alleen kosten voor somatische zorg en geneeskundige GGZ meegeteld, het eigen risico en de kosten voor de langdurige GGZ blijven buiten beschouwing.