Deze studie schat de effecten in van een lastenverlichting voor luchtvaartmaatschappijen op Nederlandse luchthavens. Modelberekeningen laten zien dat een lastenverlichting van € 100 miljoen (circa € 4 per ticket) leidt tot 1,7 – 2,7 miljoen extra passagiers op Schiphol en enkele honderdduizenden passagiers extra op regionale luchthavens in vergelijking met de huidige situatie. Omzet bij luchtvaartmaatschappijen stijgt met € 540 tot € 591 miljoen, bij luchthavens met circa 30 miljoen en inkomsten uit additionele buitenlandse bezoekers met € 123 tot € 133 miljoen. Brutowerkgelegenheidseffecten (korte termijn) bedragen naar schatting 4300 tot 4600 arbeidsplaatsen terwijl extra de toegevoegde waarde wordt geschat op € 340 tot € 365 miljoen. In het eerste jaar na invoering van de lastenverlichting liggen de nettowelvaartsbaten op € -8 – € 31 miljoen. Wanneer een lastenverlichting verschraling van het netwerk voorkomt, liggen de welvaartsbaten op € 116 – € 188 miljoen.