Op 1 juli 2008 is op de Nederlandse luchthavens een ‘ticket-tax’ ingevoerd, die op jaarbasis circa € 350 miljoen beoogde op te brengen. Naar de effecten van deze ticket-tax is al eerder onderzoek gedaan. Daaruit kwam naar voren dat het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens circa 10% lager zou komen te liggen.

De ANVR heeft aangegeven samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) het initiatief genomen tot een door SEO uit te voeren onderzoek naar de effecten van de ticket-tax in een breder perspectief dan het eerdere onderzoek. Immers, er worden weliswaar belastingopbrengsten van € 350 miljoen verwacht (die intussen neerwaarts zijn bijgesteld naar € 312 miljoen), maar daar staan opbrengstendervingen tegenover bij de betreffende luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, reisbureaus en bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de bestedingen van buitenlandse toeristen in Nederland. Deze rapportage zet de genoemde effecten systematisch op een rij en geeft een kader voor het door de ANVR en NBTC beoogde onderzoek over de netto-effecten van de ticket-tax. Verder heeft eerder onderzoek uitgewezen dat daardoor het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens circa 10% lager zou komen te liggen. Deze conclusie is in dit onderzoek nog eens tegen het licht te houden in de context van de recente ontwikkelingen op de Nederlandse luchthavens.