SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van de RWI onderzoek gedaan naar het bestand jong gehandicapten met een Wajong-uitkering. Gekeken is daarbij naar waar en onder welk wettelijk regime ze werkzaam zijn, welke re-integratiekansen ze hebben en welke route ze afleggen binnen het voorzieningenstelsel van de sociale Zekerheid.