Deze rapportage kijkt, geclusterd rondom de thema’s bedrijven, bedrijvigheid en buitenland, naar de dynamiek in de maakindustrie. Daarbij is niet alleen gekeken naar ontwikkelingen bij bestaande bedrijven, maar ook in kaart gebracht wat bekend is over starters, nieuwe vestigingen,vertrek van werkgelegenheid, en de afzonderlijke processen van creatie en destructie. De belangrijkste conclusies en observaties zijn: