Het doel van dit onderzoek is het – voorzover de data dit toelaat – kwantificeren van de relatie tussen de Nederlandse creatieve sector en buitenlandse economieën en dan met name de Amerikaanse. Het nationale economische belang van de creatieve sector wordt geschetst en de beschikbare data over internationalisatie wordt geanalyseerd.