Het rapport dat u op deze pagina kunt downloaden heeft tot doel te komen tot uitgangspunten en denkrichtingen voor duurzame beloningsvormen in de intermediaire distributiekolom van complexe verzekeringsproducten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners (NVA), de branchevereniging van onafhankelijke assurantie- en financiële adviseurs (NBVA) en het Verbond van Verzekeraars.

De consument vormt het vertrekpunt van de distributiekolom van complexe verzekeringsproducten. Hij schaft immers het product aan. Hierbij adviseert en bemiddelt de intermediair. De consument betaalt de intermediair voor deze diensten meestal via de verzekeringspremie: een deel van de verzekeringspremie bestaat uit provisie. De verzekeraar en intermediair bepalen welk deel van de premie provisie is en op welke wijze deze provisie wordt uitgekeerd aan de intermediair. Op deze indirecte vorm van betalen voor advies is de laatste jaren de nodige kritiek geweest. In het rapport bekijken we wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende beloningsingrediënten, geplaatst tegen de achtergrond van de markt en trends daarop. Ook gaan we in op de specifiek de voor- en nadelen van een beloningsmodel waarin de bonus (voor nieuwe productie) is afgeschaft.

Dit rapport is geschreven om een goed geïnformeerde discussie over beloningsvormen voor complexe producten mogelijk te maken. Het rapport levert de ingrediënten voor deze discussie en is nadrukkelijk niet bedoeld als een schets van hoe het ultieme beloningsmodel eruit ziet.