Vanaf 2015 is de Wajong niet langer toegankelijk voor jonggehandicapten die 18 jaar worden en arbeidsvermogen hebben. Zij vallen onder de Participatiewet, wat hen recht geeft op bijstand en hulp van de gemeente bij het vinden van werk.

Dit onderzoek is een eerste meting van de gevolgen de Participatiewet voor 18-jarige jonggehandicapten die in 2015 bij ongewijzigd beleid in de Wajong zouden zijn gestroomd. SEO Economisch Onderzoek heeft in samenwerking met de VU en Panteia onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de Participatiewet. Het onderzoek is gefinancierd door Instituut Gak.

Er is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar het effect op de kans op een baan, aantal contacten met justitie, woonsituatie, kans op onderwijs, uitkering en dienstverlening aan 18-jarige jonggehandicapten. Deze analyse is gebaseerd op databestanden van het CBS tot en met december 2016. Daarnaast is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de inspanningen van gemeenten om de nieuwe doelgroep aan het werk te helpen. Dit kwalitatieve onderzoek bestaat uit vijf case studies, namelijk in de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en bij UWV.

Uit het onderzoek blijkt dat eind 2016 meer jonggehandicapten aan het werk zijn, zij vaker kiezen voor een (MBO)vervolgopleiding en ze minder in contact komen met justitie. Dit wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe Participatiewet. Werk via de Participatiewet levert namelijk meer op dan een lagere bijstandsuitkering. Ook de gemeenten worden financieel geprikkeld. Zij zijn minder kwijt aan bijstandsuitkeringen als ze de jonggehandicapten naar werk begeleiden. Dienstverlening door gemeenten is pas in de loop van 2016 op gang gekomen en is nog beperkt van omvang.