Veel leerlingen uit Leiden krijgen een vwo- of havo-advies aan het einde van het basisonderwijs (62% in 2016). Leidse basisscholen delen niet vaak een advies uit dat lager ligt dan het advies dat volgt uit de score op de eindtoets. Leerlingen met hoogopgeleide ouders hebben een grotere kans op een gunstig advies in vergelijking met de eindtoetsscore dan leerlingen met laagopgeleide ouders.

SEO onderzocht voor meerdere schooljaren het overgangsmoment primair onderwijs – voortgezet onderwijs van leerlingen uit Leiden en vergeleek dit met leerlingen uit andere steden. Kansengelijkheid stond centraal in dit onderzoek in opdracht van de gemeente Leiden.

In het onderzoek zijn data van DUO en het CBS gecombineerd om per type leerling (o.a. opleidingsniveau van ouders) het overgangsmoment van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs te bestuderen. Met logistische regressie zijn per opleidingsniveau van ouders de kansen bepaald op een hoog of laag advies ten opzichte van de score op de eindtoets.