Deze paper tracht antwoord te geven op de vraag hoe het gesteld is met de kennisververving binnen de Nederlandse maakindustrie. Daartoe worden verschillende bronnen met gegevens over innovatie en kennisoverdacht bijeengebracht. Aan de ene kant interpreteert de paper zogenaamde ‘harde’ gegevens zoals de omvang van de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, en het aantal patentaanvragen en -toewijzingen. Daarnaast worden de resultaten van verschillende enquêtes besproken, die enige duidelijkheid brengen in wat bedrijven op het gebied van innovatie en met name op het gebied van het vergaren van kennis ondernemen en welke percepties er leven over deze onderwerpen.

Op een belangrijke outputindicator van met name industriële innovatie – patenten – scoort Nederland verrassend hoog, zeker per hoofd van de bevolking en afgemeten aan de R;D-investeringen die daar tegenover staan. In geen land blijkt de R;D zo’n geoliede patentaanvraagmachine te zijn. Het aantal toegewezen patenten ligt in Nederland aanzienlijk lager, al ligt ook dit aantal nog altijd redelijk hoog in verhouding tot onze bevolking en onze R;D-investeringen.