Er zijn maar weinig sectoren die tegenwoordig zo in de schijnwerpers staan als de goededoelensector. Geen wonder, de wereld van ‘het goede doel’ gaat iedereen aan. Meer dan ooit wordt van deze organisaties verwacht dat ze het publiek informeren over hun werkwijze en prestaties. Informatie die nodig is om verantwoording af te leggen en maatschappelijke steun te behouden of te vergroten. Sectorale informatie wordt daarbij steeds belangrijker. Enerzijds voor de leiding van individuele instellingen om ontwikkelingen in de eigen organisatie beter te kunnen duiden. Anderzijds om, indien nodig, het ‘verhaal’ van de sector te kunnen vertellen.

Informatie over de feitelijke ontwikkelingen in de sector en bij de instellingen is essentieel voor een goed functioneren van individuele organisaties en voor de VFI als hun belangenbehartiger. Daarom heeft de VFI besloten een bedrijfstakanalyse te presenteren. Door middel van dit rapport worden relevante ontwikkelingen middels kengetallen tot uitdrukking gebracht.