De Ad staat (opnieuw) op een kruispunt. Dat is de conclusie van het onderzoek dat SEO economisch onderzoek met haar partners ecbo, ROA en Kohnstamm Instituut heeft gedaan naar het verloop van de uitrol van de Associate degree sinds de definitieve wettelijke verankering.

Het definitief wettelijk verankeren van de Ad heeft er niet toe geleid dat het aantal Ad-programma’s en de instroom van studenten de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen. Belangrijke verklaring voor de stagnatie is dat het pas sinds augustus 2014 weer mogelijk is aanvragen voor nieuwe Ad-programma’s in te dienen. Toch lijkt het te eenvoudig om daar de gehele oorzaak te zoeken. De Ad lijkt zich de afgelopen jaren te bevinden in een vicieuze cirkel rondom het centrale punt van onbekendheid bij (veel van) de betrokkenen en een (daaruit voortvloeiende of daarvoor verklarende) onduidelijke positie in het onderwijsstelsel en op de arbeidsmarkt.

Daartegenover staat dat sommige instellingen en specifieke Ad-programma’s veel studenten weten te trekken, waarvan een relatief groot aandeel afstudeert. Ook zijn werkgevers en studenten die de Ad kennen overwegend positief en komen er momenteel positieve signalen vanuit beleidsmakers en onderwijsinstellingen.

Daarmee staat de Ad op een kruispunt. De Ad lijkt meerwaarde te hebben, maar mag dat nu gaan bewijzen met steun van alle betrokkenen. De wettelijke verankering is geregeld en geĆÆmplementeerd, nu kan de uitrol in de praktijk gaan plaatsvinden. Vandaar de titel van dit rapport: klaar voor de groei?