Team

Emina van den Berg

Emina van den Berg is een ervaren onderzoeker binnen alle onderwijssectoren – van funderend tot hoger onderwijs – en heeft veel expertise in het efficiënt ophalen van informatie bij onder andere onderwijsinstellingen en studenten door middel van enquêtes en interviews.

Deze informatie benut zij in de (kwantitatieve) monitoren en effectevaluaties die zij regelmatig uitvoert voor diverse opdrachtgevers, waaronder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Haar expertise betreft niet in de laatste plaats het proces rondom enquêtes. Ze is dan ook zeer bekwaam in het ontwikkelen, programmeren, uitzetten en analyseren van enquêtes onder diverse doelgroepen en het bewerken en nauwkeurig bestuderen van de uitkomsten van die enquêtes. Hierbij gebruikt zij econometrische analyses en toetsen in combinatie met een kritische blik en oplossingsgerichte instelling.

Binnen het onderwijsveld heeft Emina al tal van thema’s onderzocht. Vraagstukken waar zij zich de laatste tijd veel mee bezig heeft gehouden zijn schoolkosten, toegankelijkheid van het onderwijs en de effecten van een masteropleiding voor leraren. Het mooie aan haar werk bij SEO vindt zij de diversiteit aan vraagstukken waarmee zij bezig is en het kunnen bijdragen aan beleidsontwikkeling door haar onderzoeken. Daarbij zoekt zij altijd de uitdaging in het zo informatief mogelijk presenteren van de uitkomsten.

Emina heeft gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is in 2005 afgestudeerd als algemeen econoom. Gedurende haar studie heeft ze steeds meer ervaring opgebouwd met kwantitatieve methoden en technieken, die zij voor het eerst toepaste in haar afstudeerscriptie binnen de ontwikkelingseconomie. Aansluitend op haar studie heeft zij bijna twee jaar gewerkt bij de onafhankelijke evaluatiedienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB). Daar is zij betrokken geweest bij de impactevaluaties van het basisonderwijs in Oeganda en Zambia.

Wilt u weten wat Emina voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

e.vandenberg@seo.nl