Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Evidence-informed beantwoorden van onderwijsvragen

De Kennisrotonde beantwoordt vragen van onderwijsprofessionals op basis van wetenschappelijk literatuuronderzoek. Dit onderzoek evalueert het functioneren van de Kennisrotonde.

Onderwijs

2023-56

Rapport

Een stevige positie in het hoger onderwijs

De tweejarige Associate degree-opleidingen op hbo-niveau nemen nog steeds toe in aantal en in aantal deelnemers en hebben daarmee een stevige positie bemachtigd in het hoger onderwijs.

Onderwijs

2022-110

Rapport

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs – derde meting

De implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs volgt de inzet van de middelen die scholen in het funderend onderwijs ontvangen voor de aanpak van achterstanden.

Onderwijs
Rapport

Evaluatie convenanten lerarentekort primair onderwijs in de G5 – Tussenrapport 2022

Het lerarentekort in het primair onderwijs is het grootst in de G5. Deze tussenevaluatie volgt de convenanten die maatregelen bevatten om het tekort terug te dringen.

Onderwijs

2022-147

Rapport

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs

De implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs volgt de inzet van de middelen die scholen in het funderend onderwijs ontvangen voor de aanpak van achterstanden.

Onderwijs

2022-64

Rapport

Evaluatie Teambeurs Primair Onderwijs. Samen volgen van een masteropleiding.

Dit onderzoek naar de Teambeursregeling laat consistent verschillen zien tussen leraren die een masteropleiding volgen via de Teambeurs en leraren die dat doen via de Lerarenbeurs.

Onderwijs

2022-39

Rapport

Afstand overbruggen

Dit rapport is op 28 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer als bijlage bij de Kamerbrief over verzuimcijfers 2020-2021 en verzuimaanpak.

Onderwijs

2021-125

Rapport

Quickscan 3 Monitor Implementatie Wet invoering Associate degree-opleidingen

Het bekostigde aanbod Ad-opleidingen groeit door, de opleiding trekt diverse typen studenten…

Onderwijs

2022-79

Rapport

Studie in Cijfers Associate degree-opleidingen

De wens van Studiekeuze123 is om Studie in Cijfers voor Associate degree-opleidingen uit te brengen. Dit onderzoek heeft bekeken wat daarvoor de meest geschikte beknopte set indicatoren is. Dat heeft geresulteerd in een set indicatoren voor voltijdopleidingen en een set indicatoren voor deeltijd- en duale opleidingen.

Onderwijs

2021-94

Rapport

Evaluatie Servicedocument schoolkosten mbo

Hoe bekend en duidelijk zijn de regels omtrent de schoolkosten in het mbo? En hoe goed worden de regels toegepast?

Onderwijs

2021-97