Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Studie in Cijfers Associate degree-opleidingen

De wens van Studiekeuze123 is om Studie in Cijfers voor Associate degree-opleidingen uit te brengen. Dit onderzoek heeft bekeken wat daarvoor de meest geschikte beknopte set indicatoren is. Dat heeft geresulteerd in een set indicatoren voor voltijdopleidingen en een set indicatoren voor deeltijd- en duale opleidingen.

Onderwijs

2021-94

Rapport

Evaluatie Servicedocument schoolkosten mbo

Hoe bekend en duidelijk zijn de regels omtrent de schoolkosten in het mbo? En hoe goed worden de regels toegepast?

Onderwijs

2021-97

Rapport

Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken 2021

De markt voor leermiddelen in het voortgezet onderwijs is volop in beweging.

Onderwijs

2021-88

Rapport

Monitor Associate degree-opleiding

Het aantal Associate degree-studenten en -opleidingen groeit gestaag door.

Onderwijs

2021-02

Rapport

Strategische evaluatie lerarenbeleid primair en voortgezet onderwijs 2013-2020

In samenwerking met ResearchNed is op basis van uitgevoerde beleidsevaluaties en monitoronderzoeken de doeltreffendheid en doelmatigheid van het lerarenbeleid in de periode 2013-2020 onderzocht.

Onderwijs

2021-53

Rapport

Andere tijden. Achtergrondschets en eerste meting monitor Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Het Experiment Ruimte in Onderwijstijd maakt het bij 20 basisscholen mogelijk om af te wijken van wetgeving rondom onderwijstijd. Hoe vullen scholen dit in en wat zijn de (verwachte) opbrengsten?

Onderwijs

2021-06

Rapport

Sterk Techniekonderwijs VMBO: Monitor 2020

Wat is de stand van zaken van het technische vmbo-onderwijs in het schooljaar 2018-2019?

Onderwijs

2021-30

Rapport

Vernieuwing vmbo – Rapportage monitor en casestudies

Vanaf 2016/17 zijn nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s ingevoerd in het vmbo en de 35 vak-afdelingen teruggebracht naar 10 profielen. Deze vernieuwingsoperatie wordt van 2016 tot en met 2022 gemonitord en geëvalueerd. Dit rapport doet verslag van de stand van zaken in 2020.

Onderwijs

2021-31

Rapport

Verschillen in arbeidsparticipatie van mbo’ers circa een jaar na afstuderen

Op basis van de verzamelde gegevens is geanalyseerd in hoeverre keuzes, belemmeringen en gedrag bijdragen aan het verklaren van het verschil in arbeidsmarktkansen tussen mbo’ers met een verschillende achtergrond.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2020-73

Rapport

Achtergrondschets Sterk Techniekonderwijs

In totaal wordt €500 miljoen in het technisch vmbo geïnvesteerd. Dit rapport beschrijft via welke veranderingen en verwachte (tussen)resultaten toegewerkt wordt naar een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijsaanbod.

Onderwijs

2020-30