De afgelopen jaren is het aantal klachten door omwonenden van Schiphol sterk gestegen. Alle klachten worden geregistreerd door het Informatie en Klachtenbureau Schiphol (IKB). Hier ontstond de behoefte om statistische analyses op het klachtenbestand uit te voeren en te onderzoeken welke relaties er bestaan tussen het vliegen op Schiphol en de klachten van de omwonenden.

In deze studie is enerzijds gekeken naar de verschillende gebruiksrichtingen van de zes banen van Schiphol (incl. Oostbaan) en anderzijds naar de dagdelen waarin het vliegverkeer plaatsvond. Tevens is in de analyses, daar waar mogelijk, onderscheid gemaakt tussen klagers en klachten. Dit is gedaan omdat het aantal klachten per individuele klager zeer sterk uiteenloopt, hetgeen een vertekening in de uitkomsten kan geven.