Hoewel de positieve effecten van dieetadvisering goed staan beschreven in de wetenschappelijk literatuur, zijn de totale baten van een gespecialiseerde dieetbehandeling nog niet in kaart gebracht. Baten in de vorm van een hogere kwaliteit van leven van patiënten, minder ziekenhuisopnamen en kosten van medicijnen en een lager ziekteverzuim op het werk. In dit onderzoek worden op basis van wetenschappelijke literatuur de maatschappelijke kosten en baten van de behandeling door de diëtist berekend. Er is gekozen om de baten te berekenen voor de groep patiënten die niet alleen overgewicht heeft maar ook suikerziekte (diabetes), een te hoge bloeddruk (hypertensie), en/of een te hoog cholesterolgehalte (hypercholesterolemie/hyperlipidemie).

De behandeling van patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, levert maatschappelijke baten op van ruim € 0,4 tot € 1,9 miljard over een periode van vijf jaar. Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten krijgt de maatschappij netto € 14 tot € 63 terug: € 56 in gezondheidswinst, € 3 aan netto besparingen op de totale zorgkosten en € 4 als productiviteitswinst. De besparing op de uitgaven aan zorgkosten zijn het gevolg van een toenemende gezondheid, waardoor kosten voor ziekenhuisopnames en medicijngebruik worden vermeden of uitgesteld. Ook de werkgever van de patiënt heeft baat bij een gezondere werknemer: de productiviteit van de patiënt neemt toe en hij verzuimt minder op het werk.

Erratum: In een voorgaande versie (oktober 2012) is ervan uitgegaan dat 55% van de patiënten van de diëtist overgewicht heeft en daarnaast een comorbiditeit uit het rijtje diabetes mellitus, hypertensie en/of hypercholesterolemie/hyperlipidemie. Dit had 45% moeten zijn. Hierdoor dalen de macro baten voor deze groep patiënten omdat deze zijn berekend als de baten per patiënt maal het aantal patiënten. SEO Economisch Onderzoek betreurt deze fout ten zeerste. Hieronder kunt u de correcte versie downloaden (22 november 2012).