De kosten van hulpmiddelen in de zorg nemen jaarlijks fors toe. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft het vermoeden dat extramuralisering een van de oorzaken van de kostenstijging is. In dit document wordt nagegaan of er tegenover een kostenstijging door extramuralisering elders – binnen en buiten de gezondheidszorg – besparingen staan. In het bijzonder wordt het gebruik van hulpmiddelen door cliĆ«nten in instellingen vergeleken met thuiswonenden met een vergelijkbare zorgbehoefte. Ook is onderzocht welke hulpmiddelen het mogelijk maken dat mensen thuis kunnen blijven wonen.