De revalidatie levert de samenleving jaarlijks € 2,1 miljard op. Dit betekent, afgezet tegen de jaarlijkse kosten van € 395 miljoen, een rendement van meer dan 400%, dat nog vergroot kan worden door innovaties. Dit blijkt uit onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek in opdracht van Revalidatie Nederland en het Revalidatiefonds uitvoerde. De resultaten van zijn bekend gemaakt op 13 november 2008 op het lustrumsymposium van Revalidatie Nederland.

Om de baten te berekenen gebruikt SEO Economisch Onderzoek een rekenmodel en kwantificeert de waarde van een hogere kwaliteit van leven van de behandelde patiënten en hun partners, lagere kosten voor overige gezondheidszorg en meer productie doordat patiënten (eerder) aan het werk gaan. Dit komt neer op een bedrag van 2,1 miljard euro. Bovendien blijkt dat de toegevoegde waarde van revalidatie verder vergroot kan worden door innovatie in de revalidatie te stimuleren. Veel voordeel kan worden behaald als innovaties, waarvan is aangetoond dat de baten voor de maatschappij hoger zijn dan de kosten, snel worden ingevoerd. Momenteel gebeurt dit niet altijd, omdat niet alle betrokken partijen (revalidatie-instelling, zorgverzekeraar) belang hebben bij de implementatie van innovaties.