Het doorbraakproject Mammacarcinoom van het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO en de Vereniging Integrale Kanker Centra (VIKC) richt zich op het optimaliseren van de zorg voor vrouwen met een verdenking van borstkanker. Het doorbraakproject richt zicht op de mammapoli en het operatieve zorgproces. De mammapoli is een verzamelnaam voor een ‘virtuele’ multidisciplinaire polikliniek, waarbij onder andere de poliruimte van chirurgie wordt gebruikt en verschillende diagnostische onderzoeken worden uitgevoerd op de desbetreffende afdelingen.

Doel van de mammapoli is de wachttijden voor vrouwen met een verdenking van borstkanker te verkorten en de diagnostiek te verbeteren. De wachttijden worden verkort door bijvoorbeeld het reserveren van polikliniekplaatsen en diagnostische onderzoeken en het reserveren van operatiekamercapaciteit voor vrouwen met een verdenking van borstkanker. Uitgebreidere diagnostiek gebeurt door het gebruik van specifieke diagnostische methodieken en door het structureel inzetten van multidisciplinaire expertise. Als gevolg van betere diagnostiek zijn is het minder vaak nodig vrouwen voor een tweede keer te opereren.

Het onderzoek is uitgevoerd in twee ziekenhuizen met een mammapoli; het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn en ziekenhuis Rivierenland in Tiel. In die twee ziekenhuizen is gekeken naar de kosten en baten van de invoering van de mammapoli voor het ziekenhuis. In beide ziekenhuizen bleek het project financieel nadelig voor het ziekenhuis. Dit kwam doordat de inkomsten van het ziekenhuis daalden doordat vrouwen minder vaak geopereerd werden. Het ziekenhuis krijgt in de huidige financieringsmethodiek per operatie een vergoeding.