De huidige samenstelling van het domeinmonopolie van gerechtsdeurwaarder is niet kosteneffectief. Het vervangen van dagvaardingen en exploten van betekening door de gerechtsdeurwaarder door een aangetekend schrijven met retour antwoord kan leiden tot potentiële kostenbesparingen die in de tientallen miljoenen euro’s lopen. De potentiële kostenbesparingen van de invoering van een vereenvoudigde procedure voor niet-betwiste incasso’s loopt mogelijk in de honderd miljoen euro. In beide gevallen wordt daarbij geen tekort gedaan aan de kwaliteit of de rechtsZekerheid.

Wanbetaling is een forse economische kostenpost. In de afgelopen periode is het aantal wanbetalers en het bedrag aan openstaande vorderingen behoorlijk gestegen. Volgens sommige bronnen kosten onbetaalde rekeningen de Nederlandse economie jaarlijks €12 miljard. Dat is ongeveer 2% van het BBP. Een meer kosteneffectieve inrichting van de invorderingsprocedures zou voordelig zijn voor zowel crediteuren als debiteuren. Het zou een gunstige invloed hebben op het verlenen van handelskrediet en daarmee op de handelsomzet en de prijzen en uiteindelijk op de welvaart.

In de inrichting van de invorderingsprocedures speelt de gerechtsdeurwaarder een centrale rol. Hij beschikt over een domeinmonopolie waardoor bepaalde ambtshandelingen bij gerechtelijke invorderingsprocedures alleen door hem mogen worden aangeboden. Uit het onderzoek dat hier te downloaden is, blijkt dat de huidige samenstelling van dit domeinmonopolie niet kosteneffectief is. Deze studie geeft twee oplossingen voor een meer kosteneffectieve inrichting van invorderingsprocedures: (a) het beperken van een aantal ambtshandelingen in het domeinmonopolie van de gerechtsdeurwaarder door een andere logistiek (aangetekende brief met ontvangstbevestiging) en (b) het invoeren van een vereenvoudigde gerechtelijke incassoprocedure voor niet-betwiste vorderingen.

Uit ‘back of the envelop’ berekeningen in dit rapport blijkt het vervangen van dagvaardingen en exploten van betekening door de gerechtsdeurwaarder door een aangetekend schrijven met retour antwoord kan leiden tot potentiële kostenbesparingen die in de tientallen miljoenen euro lopen. De potentiële kostenbesparingen van de invoering van een vereenvoudigde procedure voor niet-betwiste incasso’s loopt mogelijk in de honderd miljoen euro. Alleen de orde van grootte telt bij deze berekeningen.