Inzet van re-integratietrajecten leidt op korte termijn tot een kleinere kans op werk en op lange termijn tot een grotere kans op werk. De verhoogde kans op werk is zowel voor WW’ers als voor bijstandsgerechtigden blijvend, in ieder geval tot acht jaar na instroom in de WW/bijstand. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW naar de lange termijn effecten van re-integratie.