Sinds 1995 stromen er meer vrouwen dan mannen in de WAO, terwijl er meer mannen werken. De kans dat een werkende vrouw in de WAO terecht komt is dus aanmerkelijk groter dan de kans dat dit een man overkomt.

Er is al veel onderzoek uitgevoerd naar mogelijke oorzaken voor dit verschil tussen mannen en vrouwen en vele hypotheses zijn daarbij getoetst. Sommige zijn aangenomen en andere verworpen. Een eerste hypothese die we in dit onderzoek toetsen is de hypothese dat de dubbele belasting als gevolg van de zorg voor kinderen leidt tot een hogere WAO-instroom van vrouwen. Naar deze hypothese is al veel onderzoek verricht, maar de resultaten daarvan zijn niet eenduidig. De tweede hypothese die we toetsen is tot nu toe niet eerder onderzocht. Dat is de hypothese dat vrouwen vaker in de WAO instromen dan mannen omdat zij en hun gezin daarbij financieel minder te verliezen hebben.