In het Kabinetsstandpunt Schiphol kondigt het kabinet aan een afgewogen keuze te zullen maken voor het wel of niet opzetten van een luchthavensysteem waarvan Schiphol en één of meer regionale luchthavens deel uit maken. Hierbij zou mogelijk gebruik kunnen worden gemaakt van de mogelijkheid die EU Verordening 2408/92 biedt voor het instellen van een luchthavensysteem. Ook het Regeerakkoord geeft aan dat onderzocht dient te worden in hoeverre overloop van Schiphol naar Lelystad en andere regionale luchthavens mogelijk is.

Tegen deze achtergrond is de doelstelling van dit onderzoek inzicht te bieden in wat een luchthavensysteem inhoudt, wat de consequenties daarvan zijn en of het voor Nederland zinvol is om een luchthavensysteem in te stellen.