De gemeente Den Haag wil de boulevard van Scheveningen vernieuwen en de ruimtelijke uitstraling versterken. Dit heeft zowel voordelen voor inwoners van Den Haag, bezoekers van buiten Den Haag en het draagt bij aan de uitstraling van Den Haag als ‘Internationale Stad’. Nu investeren sluit aan bij de aanpak van de zwakke schakel in de waterkering zoals die binnenkort (vermoedelijk vanaf 2009) door het hoogheemraadschap Delfland wordt uitgevoerd.

Met het oog op een aanvraag bij het Fonds Economische Structuurversterking heeft SEO Economisch Onderzoek een Maatschappelijke Kosten-batenanalyse opgesteld van het ruimtelijk plan ontwikkeld door De Solà -Morales. Dit rapport is een weerslag van dit onderzoek.