Met de invoering van de Participatiewet staat de bestaande bedrijfsvoering van sociale werkbedrijven (SW-bedrijven) onder druk. Deze rapportage beschrijft de kosten en baten van de dienstverlening die SW-bedrijf Pantar verricht. De analyse vergelijkt zes toekomstscenario’s waarin Pantar op verschillende manieren de uitstroom van arbeidsgehandicapten opvangt.