Gevolmachtigd agenten voeren namens verzekeraars diensten uit op het gebied van acceptatie, polisbeheer, portefeuillemanagement en schadeafhandeling. Ze fungeren als schakelpunt tussen verzekeraars en bemiddelaars, en combineren de slagkracht van de verzekeraars met de korte afstand tot de markt van bemiddelaars. In dit rapport wordt de waarde van de bedrijfsmatige activiteiten van de verzamelde leden van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) in het volmachtkanaal bepaald.