Net als vorig jaar heeft het bestuur van de NVGA aan SEO Economisch Onderzoek de opdracht gegeven om onder de leden van de NVGA na te gaan wat de waarde is van de collectieve inspanningen binnen het volmachtkanaal. Het gaat hierbij om de premie, geboekte schade, gerealiseerde provisie, tekencommissie en schadereserve over 2005.

Flinke inspanningen van het NVGA-bureau hebben uiteindelijk geleid tot deelname van 181 van de 188 NVGA-leden. Dit is een aanzienlijke groei t.o.v. de participatie in 2004. De gemeten gegevens zijn – in overleg met de NVGA – naar rato opgehoogd, resulterend in een betrouwbaar beeld van het NVGA-totaalniveau. De resultaten van dit onderzoek verschaffen de NVGA continuerend inzicht in de gezamenlijke positie van de NVGA-leden binnen het volmachtkanaal en binnen de totale distributieketen.