Voor het vijfde jaar op rij heeft het bestuur van de NVGA aan SEO Economisch Onderzoek de opdracht verleend om te onderzoeken wat de waarde is van de collectieve inspanningen van de NVGA-leden binnen het volmachtkanaal. Het gaat hierbij om de premies, geboekte schade, gerealiseerde provisie en tekencommissie, en schadereserve over 2008. Door de hoge deelnamegraad van de NVGA-leden, is een betrouwbaar beeld van het geheel ontstaan.