Het bestuur van de NVGA heeft, inmiddels voor het zesde jaar op rij, SEO Economisch onderzoek de opdracht verleend om te onderzoeken wat de waarde is van de bedrijfsmatige activiteiten van de verzamelde NVGA-leden in het volmachtkanaal. Het gaat daarbij om de premies, geboekte schade, gerealiseerde provisie, tekencommissie en schadereserve over 2009.