Deze marktmonitor voor de markt voor private beroepsopleidingen is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Het doel van de monitor is het verkrijgen van een representatieve foto van de opleiders en opleidingen in deze markt. Door deze monitor in latere jaren te herhalen ontstaat er een beeld van de ontwikkeling van de markt. De foto wordt dan een film. Deze marktmonitor dient hiermee als nulmeting.