Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2017 een omzet van circa € 3,1 miljard met een bandbreedte tot maximaal € 3,4 miljard. Dit is nagenoeg gelijk aan de omzet in 2014. Het aantal opleidingsbedrijven is met 10 procent gedaald ten opzichte van 2014. Vooral bedrijven met een kleinere bedrijfsomvang hebben de sector verlaten waardoor opleiders met een grotere omvang een relatief groter marktaandeel hebben.

Dit zijn de conclusies van de marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen die SEO Economisch Onderzoek heeft opgesteld in opdracht van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Dit is de derde editie van de marktmonitor die in 2010 voor het eerst verscheen.

De gemiddelde leeftijd van bedrijven in de markt neemt toe. Het aandeel van de bedrijven jonger dan vijf jaar is sinds 2014 verder gedaald van 10,1 naar 8,6 procent. De jongere bedrijven hebben kennelijk meer moeite gehad om te profiteren van de betere economische omstandigheden sinds 2014.

Het marktaandeel van het afstandsonderwijs is gestegen van 8 procent in 2014 naar 12 procent in 2017. Een andere trend is de toename van het aandeel gecombineerde (blended) opleidingsvormen in de markt. De aanbieders verzorgen relatief steeds minder contactonderwijs.

Opleidingen worden korter. De helft van de opleidingen heeft een duur van maximaal vijf dagen en dit percentage groeit. Vooral de eendaagse opleidingen laten in de monitor voor 2017 een sterke stijging zien ten opzichte van 2014.

Het rapport is op 12 juni in ontvangst genomen door Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bekijk ook het persbericht op de website van NRTO.