De taximarkt is een paradoxale markt. In weinig sectoren zijn de noodzakelijke investeringen om een bedrijf te starten zo laag. Vragers en aanbieders van taxidiensten zijn bovendien talrijk, wat de indruk wekt dat perfecte marktwerking binnen handbereik ligt. Toch wordt de sector bijna overal ter wereld sterk gereguleerd en leidt onbehoedzame liberalisering doorgaans tot chaos en tot hogere prijzen.

Dit essay onderzoekt de verborgen gebreken van de taximarkt en formuleert een antwoord op de vraag welke rol de overheid past om het taxivervoer in goede banen te leiden. Het afdwingen van prijstransparantie en het aanmoedigen van reputatievorming blijken daarbij de sleutelwoorden te zijn.