Op 1 oktober 1999 is de nieuwe Wet op het notarisambt (WNA 1999) in werking getreden. Met de wet werd onder meer beoogd meer concurrentie te introduceren in de markt voor notariële diensten. In het onderhavige onderzoek zijn, voorzover mogelijk, de eerste resultaten van de introductie van meer marktwerking in het notariaat beschreven en geanalyseerd. Hiertoe is de huidige marktsituatie – de marktontwikkeling na 1 oktober 1999 – vergeleken met de marktordening die bestond voor de invoering van de nieuwe wet. Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van bestaande literatuur, documentatie en onderzoeksresultaten. Dit betekent dat de onderzoekers geen veldwerk hebben verricht.