Dit onderzoek is bedoeld om bet inzicht te vergroten in de wijze waarop mededingingsproblemen als gevolg van wetgeving kunnen ontstaan. Op systematische wijze worden (potentiële) mededingingsproblemen die kunnen optreden bij ontwerpwetgeving in kaart gebracht. Dit rapport is geschreven om als basismateriaal te dienen ter vervaardiging van een checklist waarmee kan worden bepaald of mededingingsbeperkingen optreden, en of deze al dan niet gerechtvaardigd kunnen worden.