De verwijzing van partijen in een gerechtelijke procedure naar mediation is sinds enige tijd mogelijk. Mediation is gericht op het zoeken naar een oplossing gebaseerd op de belangen van de conflictpartijen. Na een onderzoeksproject met een aantal pilots is vanaf april 2005 verwijzing naar mediation gefaseerd ingevoerd bij de Nederlandse rechtspraak. Het voornemen bestaat om een goede, structurele voorziening voor verwijzing naar mediation binnen de rechtspraak in stand te houden.

De Raad voor de rechtspraak heeft SEO Economisch Onderzoek daarom gevraagd te onderzoeken wat de invloed is van (de verwijzingsvoorziening naar) mediation op de kosten en doorlooptijden van rechtszaken bij gerechten.