De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil meer ruimte voor nieuwe scholen en heeft daartoe een maatregelenpakket aangekondigd. Het ministerie heeft SEO Economisch Onderzoek en Oberon gevraagd om advies te geven over de uitwerking van dit maatregelenpakket. Onder welke voorwaarden heeft het door het ministerie gekozen scenario aan beleidsmaatregelen de door het ministerie gewenste effecten voor primair en voortgezet onderwijs? Oftewel, waarmee moet het ministerie rekening houden bij de verdere uitwerking van de aangekondigde maatregelen?

Het blijft de grootste uitdaging om bij de uitwerking rekening te houden met de verschillende effecten van maatregelen op verschillende beleidsdoelen, zoals het aantal nieuwe scholen en de kwaliteit van die nieuwe scholen. Zo kan bij start van de school zeer streng worden getoetst op verwachte kwaliteit van de school, om goede scholen te krijgen. Aangezien de toets nooit perfect voorspellend zal zijn voor de uiteindelijk gerealiseerde kwaliteit, zal een strenge toets echter ook de stichting bemoeilijken van scholen die goed en innovatief zullen zijn. Het rapport eindigt met een opsomming van mogelijkheden om het scenario te versterken om de gewenste beleidsdoelen te behalen.

Het rapport is gebaseerd op voorstudies die SEO Economisch Onderzoek en Oberon in samenwerking met TIAS hebben verricht. Zie hier en hier.