Resultaten
In de kluseconomie verrichten werkenden fysieke en online klussen via een internetplatform (een app of website). Ondanks dat er veel aandacht is voor de kluseconomie, is de omvang van de kluseconomie in Nederland relatief gering. Zo is slechts 0,9 procent van de beroepsbevolking actief als werker. Een groot deel van deze werkenden (66 procent) combineert het werk via het platform met ander betaald werk. Vooral werkers actief in de huishoudelijke dienstverlening (oppas, schoonmaker) en actief in het uitvoeren van online microtaken hebben vaak betaald werk naast hun werk via het platform. Het is daarom niet verrassend dat klussers gemiddeld minder dan 20 uur per week werk verrichten via platforms, het werk meestal niet als hoofdactiviteit in hun dagelijks bestaan beschouwen en vaak een relatief klein deel van hun totale inkomen via platforms vergaren. Toch heeft de kluseconomie wel potentie: 1,3 procent van de beroepsbevolking acht de kans groot om binnen een jaar actief te zijn als klusser. Voornamelijk studenten, werklozen en werkenden in de creatieve sector, ICT, transport en logistiek en commerciële sector zijn bereid om via een platform te gaan werken. Hierbij spelen de flexibiliteit en laagdrempeligheid van het werk een belangrijke rol.

Onderzoek
In deze notitie wordt de stand van zaken met betrekking tot de omvang en potentie van de kluseconomie in Nederland gedefinieerd en geïnventariseerd. Tevens worden de werkpraktijk en kenmerken van klussers in beeld gebracht. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt met een subsidie van Instituut Gak en wordt gebruikt door de Sociaal Economische Raad in een verkenning over de platformeconomie. Het onderzoek is voor een deel identiek aan een eerder door SEO uitgevoerd onderzoek en kan daarom als een ‘1-meting’ worden beschouwd. Het is een kort vervolg op de ‘0-meting’ uitgevoerd in het najaar van 2017 (zie het rapport ‘De opkomst en groei van de kluseconomie in Nederland’).

Gebruikte methode
Met een enquête onder een representatief deel van de Nederlandse beroepsbevolking is in beeld gebracht hoeveel mensen actief zijn in de kluseconomie en onder welke voorwaarden ze werken. Daarnaast is in de enquête gevraagd naar de bereidheid om in de toekomst kluswerk te verrichten. De enquête is ontworpen en geprogrammeerd door SEO Economisch Onderzoek en uitgezet in het panel van I&O Research onder de Nederlandse beroepsbevolking in de leeftijd van 18-67 jaar. Hierbij zijn de respondenten gewogen naar leeftijd, opleiding en geslacht om tot een representatief beeld te komen over de omvang van de kluseconomie in Nederland en de aard en werkcondities van de verrichte arbeid. Er is sprake van een totale netto-respons van 5.440 personen. Daarnaast zijn via het panel van Panelclix extra fysieke werkers geworven om een verantwoorde analyse van de kenmerken en werkactiviteiten van klussers mogelijk te maken.