Team

Justus van Kesteren

Justus van Kesteren is onderzoeker en projectleider bij cluster Arbeidsmarkt. Hij richt zich binnen het cluster vooral op toegepast economisch (beleids)onderzoek. Zijn voornaamste onderzoeksterreinen beslaan arbeidsmarktkrapte, re-integratiedienstverlening, flexibele arbeid en leven lang ontwikkelen (LLO).

Justus heeft kennis van kwantitatieve (econometrische) onderzoeksmethodes voor zowel beschrijvend als verklarend onderzoek. Hij heeft ruime ervaring met het analyseren van verschillende soorten data door middel van het schatten van (micro-)econometrische modellen. Daarnaast heeft hij ervaring met het uitvoeren van doorrekeningen, (ex-ante en ex-post) beleidsevaluaties en maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). Verder maakt hij regelmatig gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethodes, zoals literatuuronderzoek enquêtes, interviews en focusgroepen.

Justus heeft de masters Economic Policy (Universiteit Utrecht) en Economics and Governance (Universtiteit Leiden) cum laude afgerond. Tijdens zijn studieperiode heeft hij gewerkt als redactiemedewerker bij het vakblad Economische Statistische Berichten (ESB). Ook heeft hij stage gelopen bij het Centraal Planbureau (CPB). Hier heeft hij tevens zijn masterthesis geschreven over de invloed van flexibilisering van de arbeidsmarkt op de (achterblijvende) loongroei. Deze thesis is bekroond met de U.S.E. Thesis Award 2017-2018. Na zijn afstuderen heeft Justus gewerkt als BoFEB-trainee op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Wilt u weten wat Justus voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

j.vankesteren@seo.nl