Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Kwaliteit representativiteitsopgaven 2017-2020

SEO heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een evaluatie uitgevoerd naar de kwaliteit van de representativiteitsopgaven bij AVV-verzoeken. Het onderzoek laat tekortkomingen in de opgaven zien en biedt handvatten aan voor het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de mogelijkheden tot het gebruik van alternatieve bronnen en in de vereisten vanuit de AVG-wetgeving.

Arbeidsmarkt

2021-37

Rapport

Ervaringen werknemers met de ZW en de WGA in de hybride markt

Hoe ervaren zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers de dienstverlening die zij ontvangen in het kader van hun re-integratie?

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-102

Rapport

Gevolgen crisis op kwaliteit van werk

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt in de publicatiereeks ‘De veranderende wereld van werk’ in kaart hoe de kwaliteit van werk beïnvloed wordt door veranderingen op de arbeidsmarkt. In aanvulling van het rapport van het SCP, heeft SEO Economisch Onderzoek de gevolgen van een economische crisis op de kwaliteit van werk uiteengezet.

Arbeidsmarkt

2020-85

Rapport

Evaluatie ramingsmodel Capaciteitsorgaan

SEO heeft de werking van het ramingsmodel van het Capaciteitsorgaan geëvalueerd. In dit ramingsmodel wordt de benodigde opleidingscapaciteit voor opleidingen voor zorgprofessionals bepaald.

Arbeidsmarkt Zorg

2020-78

Rapport

Meting kluseconomie

In deze notitie wordt de stand van zaken met betrekking tot de omvang en potentie van de kluseconomie in Nederland gedefinieerd en geïnventariseerd. Tevens worden de werkpraktijk en kenmerken van klussers in beeld gebracht.

Arbeidsmarkt

2020-04

Rapport

Effecten van maatregelen flexibele arbeid in de Wet werk en zekerheid; Deelrapport evaluatie Wwz

Verkorting ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid heeft geleid tot grotere doorstroom van tijdelijke naar vaste contracten.

Arbeidsmarkt

2020-15

Rapport

Doorrekening voorstellen Platform de Toekomst van Arbeid

Doorrekening van arbeidsmarktbeleid voor de toekomst.

Sociale zekerheid en pensioenen Financiële markten Arbeidsmarkt

2020-33

Rapport

De overgang van het mbo naar de arbeidsmarkt

Er bestaan een jaar na afstuderen relatief grote verschillen in arbeidsmarktparticipatie tussen Nederlandse jongeren en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2020-05

Rapport

Keuzes in sociale zekerheid

Een denktank heeft scenario’s voor arbeidsvormneutralere sociale zekerheid ontwikkeld. Ieder scenario geeft verschillende beleidsopties voor het verzekeren van de risico’s van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en langleven

Sociale zekerheid en pensioenen Arbeidsmarkt

2019-109